Radviliškio rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


2019-05-30 tarybos posėdis   [2019-05-30]Už darbotvarkę.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Čepononis Antanas, Baublys Jurgis , Dišlė Skaidra, Grabauskas Andrius, Ivanauskytė Eglė, Janulaitienė Vida, Povilaitis Jonas, Januševičius Tomas, Pranevičius Eugenijus, Palionienė Irena, Žvikienė Zita, Kablys Paulius, Dambrauskas Kęstutis, Kvėglys Justinas, Nakutis Sigitas, Račkauskis Kazimieras, Luščikas Saulius, Lipnevičius Gediminas, Aleknienė Vilma, Budrikas Arvydas, Verdingas Gabrielius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


Už nusišalinimą.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Čepononis Antanas, Baublys Jurgis , Dišlė Skaidra, Grabauskas Andrius, Ivanauskytė Eglė, Janulaitienė Vida, Povilaitis Jonas, Januševičius Tomas, Pranevičius Eugenijus, Palionienė Irena, Žvikienė Zita, Kablys Paulius, Dambrauskas Kęstutis, Kvėglys Justinas, Nakutis Sigitas, Krikščiūnas Vytautas, Račkauskis Kazimieras, Luščikas Saulius, Aleknienė Vilma, Budrikas Arvydas, Verdingas Gabrielius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


1.. 1. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto tikslinimo.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 14
Čepononis Antanas, Dišlė Skaidra, Grabauskas Andrius, Povilaitis Jonas, Januševičius Tomas, Pranevičius Eugenijus, Palionienė Irena, Kablys Paulius, Dambrauskas Kęstutis, Kvėglys Justinas, Nakutis Sigitas, Krikščiūnas Vytautas, Budrikas Arvydas, Verdingas Gabrielius,
Susilaikė: 4
Ivanauskytė Eglė, Janulaitienė Vida, Lipnevičius Gediminas, Aleknienė Vilma,
Prieš: 4
Baublys Jurgis , Žvikienė Zita, Račkauskis Kazimieras, Luščikas Saulius,


Už pasiūlymą.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 14
Čepononis Antanas, Dišlė Skaidra, Grabauskas Andrius, Povilaitis Jonas, Dainius Kęstutis, Januševičius Tomas, Pranevičius Eugenijus, Palionienė Irena, Kablys Paulius, Dambrauskas Kęstutis, Kvėglys Justinas, Nakutis Sigitas, Budrikas Arvydas, Verdingas Gabrielius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


Už pasiūlymą.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 6
Baublys Jurgis , Ivanauskytė Eglė, Janulaitienė Vida, Žvikienė Zita, Račkauskis Kazimieras, Luščikas Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


Už pasiūlymą.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 2
Lipnevičius Gediminas, Aleknienė Vilma,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2.. 2. Dėl 2020 metų žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 14
Čepononis Antanas, Dišlė Skaidra, Grabauskas Andrius, Povilaitis Jonas, Dainius Kęstutis, Januševičius Tomas, Pranevičius Eugenijus, Palionienė Irena, Kablys Paulius, Dambrauskas Kęstutis, Kvėglys Justinas, Nakutis Sigitas, Budrikas Arvydas, Verdingas Gabrielius,
Susilaikė: 2
Baublys Jurgis , Žvikienė Zita,
Prieš: 6
Ivanauskytė Eglė, Janulaitienė Vida, Račkauskis Kazimieras, Luščikas Saulius, Lipnevičius Gediminas, Aleknienė Vilma,


3.. 3. Dėl nekilnojamojo turto, kuriam 2019 metais taikomas 3 procentų mokesčio tarifas, sąrašo patvirt   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Čepononis Antanas, Dišlė Skaidra, Grabauskas Andrius, Ivanauskytė Eglė, Janulaitienė Vida, Povilaitis Jonas, Dainius Kęstutis, Januševičius Tomas, Pranevičius Eugenijus, Palionienė Irena, Žvikienė Zita, Kablys Paulius, Dambrauskas Kęstutis, Kvėglys Justinas, Nakutis Sigitas, Račkauskis Kazimieras, Luščikas Saulius, Aleknienė Vilma, Budrikas Arvydas, Verdingas Gabrielius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4.. 4. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti nuosavybės teise ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Čepononis Antanas, Dišlė Skaidra, Grabauskas Andrius, Ivanauskytė Eglė, Janulaitienė Vida, Povilaitis Jonas, Dainius Kęstutis, Januševičius Tomas, Pranevičius Eugenijus, Palionienė Irena, Žvikienė Zita, Kablys Paulius, Dambrauskas Kęstutis, Kvėglys Justinas, Nakutis Sigitas, Račkauskis Kazimieras, Luščikas Saulius, Lipnevičius Gediminas, Aleknienė Vilma, Budrikas Arvydas, Verdingas Gabrielius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5.. 5. Dėl pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti nekilnojamojo turto nurašymo.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Čepononis Antanas, Dišlė Skaidra, Grabauskas Andrius, Ivanauskytė Eglė, Janulaitienė Vida, Povilaitis Jonas, Dainius Kęstutis, Januševičius Tomas, Pranevičius Eugenijus, Palionienė Irena, Žvikienė Zita, Kablys Paulius, Dambrauskas Kęstutis, Kvėglys Justinas, Nakutis Sigitas, Krikščiūnas Vytautas, Račkauskis Kazimieras, Luščikas Saulius, Lipnevičius Gediminas, Aleknienė Vilma, Budrikas Arvydas, Verdingas Gabrielius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6.. 6. Dėl viešame aukcione parduodamo Radviliškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekil   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Čepononis Antanas, Dišlė Skaidra, Grabauskas Andrius, Ivanauskytė Eglė, Janulaitienė Vida, Povilaitis Jonas, Dainius Kęstutis, Januševičius Tomas, Pranevičius Eugenijus, Palionienė Irena, Žvikienė Zita, Kablys Paulius, Dambrauskas Kęstutis, Kvėglys Justinas, Nakutis Sigitas, Krikščiūnas Vytautas, Račkauskis Kazimieras, Luščikas Saulius, Lipnevičius Gediminas, Aleknienė Vilma, Budrikas Arvydas, Verdingas Gabrielius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7.. 7. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Čepononis Antanas, Dišlė Skaidra, Grabauskas Andrius, Ivanauskytė Eglė, Janulaitienė Vida, Povilaitis Jonas, Dainius Kęstutis, Januševičius Tomas, Pranevičius Eugenijus, Palionienė Irena, Žvikienė Zita, Kablys Paulius, Dambrauskas Kęstutis, Kvėglys Justinas, Nakutis Sigitas, Krikščiūnas Vytautas, Račkauskis Kazimieras, Luščikas Saulius, Lipnevičius Gediminas, Aleknienė Vilma, Budrikas Arvydas, Verdingas Gabrielius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8.. 8. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-197 „Dėl mokesči   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Čepononis Antanas, Dišlė Skaidra, Grabauskas Andrius, Ivanauskytė Eglė, Janulaitienė Vida, Povilaitis Jonas, Dainius Kęstutis, Januševičius Tomas, Pranevičius Eugenijus, Palionienė Irena, Žvikienė Zita, Kablys Paulius, Dambrauskas Kęstutis, Kvėglys Justinas, Nakutis Sigitas, Krikščiūnas Vytautas, Račkauskis Kazimieras, Luščikas Saulius, Lipnevičius Gediminas, Aleknienė Vilma, Budrikas Arvydas, Verdingas Gabrielius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9.. 9. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-285 „Dėl Radvil   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Čepononis Antanas, Dišlė Skaidra, Ivanauskytė Eglė, Janulaitienė Vida, Povilaitis Jonas, Dainius Kęstutis, Januševičius Tomas, Pranevičius Eugenijus, Palionienė Irena, Žvikienė Zita, Kablys Paulius, Dambrauskas Kęstutis, Kvėglys Justinas, Nakutis Sigitas, Krikščiūnas Vytautas, Račkauskis Kazimieras, Luščikas Saulius, Lipnevičius Gediminas, Aleknienė Vilma, Budrikas Arvydas, Verdingas Gabrielius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10.. 10. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaiky   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Čepononis Antanas, Dišlė Skaidra, Grabauskas Andrius, Ivanauskytė Eglė, Janulaitienė Vida, Povilaitis Jonas, Dainius Kęstutis, Januševičius Tomas, Pranevičius Eugenijus, Palionienė Irena, Žvikienė Zita, Kablys Paulius, Dambrauskas Kęstutis, Kvėglys Justinas, Nakutis Sigitas, Krikščiūnas Vytautas, Račkauskis Kazimieras, Luščikas Saulius, Lipnevičius Gediminas, Aleknienė Vilma, Budrikas Arvydas, Verdingas Gabrielius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11.. 11. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T-933 pripa   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Čepononis Antanas, Dišlė Skaidra, Grabauskas Andrius, Ivanauskytė Eglė, Janulaitienė Vida, Povilaitis Jonas, Dainius Kęstutis, Januševičius Tomas, Pranevičius Eugenijus, Palionienė Irena, Žvikienė Zita, Kablys Paulius, Dambrauskas Kęstutis, Kvėglys Justinas, Nakutis Sigitas, Krikščiūnas Vytautas, Račkauskis Kazimieras, Luščikas Saulius, Lipnevičius Gediminas, Aleknienė Vilma, Budrikas Arvydas, Verdingas Gabrielius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12.. 12. Dėl atstovavimo Radviliškio rajono savivaldybei žydų kultūros paveldo kelio asociacijos visuotin   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Čepononis Antanas, Dišlė Skaidra, Grabauskas Andrius, Ivanauskytė Eglė, Janulaitienė Vida, Povilaitis Jonas, Dainius Kęstutis, Januševičius Tomas, Pranevičius Eugenijus, Palionienė Irena, Žvikienė Zita, Kablys Paulius, Dambrauskas Kęstutis, Kvėglys Justinas, Nakutis Sigitas, Krikščiūnas Vytautas, Račkauskis Kazimieras, Luščikas Saulius, Lipnevičius Gediminas, Aleknienė Vilma, Budrikas Arvydas, Verdingas Gabrielius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13.. 13. Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo 2019 metų programos patvirti   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Čepononis Antanas, Dišlė Skaidra, Grabauskas Andrius, Ivanauskytė Eglė, Janulaitienė Vida, Povilaitis Jonas, Dainius Kęstutis, Januševičius Tomas, Pranevičius Eugenijus, Palionienė Irena, Žvikienė Zita, Kablys Paulius, Dambrauskas Kęstutis, Kvėglys Justinas, Nakutis Sigitas, Krikščiūnas Vytautas, Račkauskis Kazimieras, Luščikas Saulius, Lipnevičius Gediminas, Aleknienė Vilma, Budrikas Arvydas, Verdingas Gabrielius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14.. 14. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-595 „Dėl Radv   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Čepononis Antanas, Dišlė Skaidra, Grabauskas Andrius, Ivanauskytė Eglė, Povilaitis Jonas, Dainius Kęstutis, Januševičius Tomas, Pranevičius Eugenijus, Palionienė Irena, Žvikienė Zita, Kablys Paulius, Dambrauskas Kęstutis, Kvėglys Justinas, Nakutis Sigitas, Krikščiūnas Vytautas, Luščikas Saulius, Budrikas Arvydas, Verdingas Gabrielius,
Susilaikė: 1
Janulaitienė Vida,
Prieš: 3
Račkauskis Kazimieras, Lipnevičius Gediminas, Aleknienė Vilma,


15.. 15. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-446 „Dėl Radvi   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Čepononis Antanas, Dišlė Skaidra, Grabauskas Andrius, Ivanauskytė Eglė, Janulaitienė Vida, Povilaitis Jonas, Dainius Kęstutis, Januševičius Tomas, Pranevičius Eugenijus, Palionienė Irena, Žvikienė Zita, Kablys Paulius, Dambrauskas Kęstutis, Kvėglys Justinas, Nakutis Sigitas, Krikščiūnas Vytautas, Račkauskis Kazimieras, Luščikas Saulius, Budrikas Arvydas, Verdingas Gabrielius,
Susilaikė: 2
Lipnevičius Gediminas, Aleknienė Vilma,
Prieš: 0


16.. 16. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko bei pirmininko pavaduo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Čepononis Antanas, Dišlė Skaidra, Grabauskas Andrius, Ivanauskytė Eglė, Janulaitienė Vida, Povilaitis Jonas, Dainius Kęstutis, Januševičius Tomas, Pranevičius Eugenijus, Palionienė Irena, Žvikienė Zita, Kablys Paulius, Dambrauskas Kęstutis, Kvėglys Justinas, Nakutis Sigitas, Krikščiūnas Vytautas, Račkauskis Kazimieras, Luščikas Saulius, Lipnevičius Gediminas, Aleknienė Vilma, Budrikas Arvydas, Verdingas Gabrielius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


17.. 17. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Čepononis Antanas, Dišlė Skaidra, Grabauskas Andrius, Ivanauskytė Eglė, Janulaitienė Vida, Povilaitis Jonas, Dainius Kęstutis, Januševičius Tomas, Pranevičius Eugenijus, Palionienė Irena, Žvikienė Zita, Kablys Paulius, Dambrauskas Kęstutis, Kvėglys Justinas, Nakutis Sigitas, Krikščiūnas Vytautas, Račkauskis Kazimieras, Luščikas Saulius, Budrikas Arvydas, Verdingas Gabrielius,
Susilaikė: 2
Lipnevičius Gediminas, Aleknienė Vilma,
Prieš: 0


18.. 18. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019-05-06 sprendimo Nr. T-7 „Dėl Radviliškio rajono   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Čepononis Antanas, Dišlė Skaidra, Grabauskas Andrius, Ivanauskytė Eglė, Janulaitienė Vida, Povilaitis Jonas, Dainius Kęstutis, Januševičius Tomas, Pranevičius Eugenijus, Palionienė Irena, Žvikienė Zita, Kablys Paulius, Dambrauskas Kęstutis, Kvėglys Justinas, Nakutis Sigitas, Krikščiūnas Vytautas, Račkauskis Kazimieras, Luščikas Saulius, Budrikas Arvydas, Verdingas Gabrielius,
Susilaikė: 2
Lipnevičius Gediminas, Aleknienė Vilma,
Prieš: 0


19.. 19. Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams Radviliškio rajono savivaldybėje t   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Čepononis Antanas, Dišlė Skaidra, Grabauskas Andrius, Ivanauskytė Eglė, Janulaitienė Vida, Povilaitis Jonas, Dainius Kęstutis, Januševičius Tomas, Pranevičius Eugenijus, Palionienė Irena, Žvikienė Zita, Kablys Paulius, Dambrauskas Kęstutis, Kvėglys Justinas, Nakutis Sigitas, Krikščiūnas Vytautas, Račkauskis Kazimieras, Luščikas Saulius, Lipnevičius Gediminas, Aleknienė Vilma, Budrikas Arvydas, Verdingas Gabrielius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


20.. 20. Dėl savivaldybės turto nuomos nutraukimo su UAB „Baisogalos bioenergija“ ir jo perdavimo pagal p   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Čepononis Antanas, Dišlė Skaidra, Grabauskas Andrius, Ivanauskytė Eglė, Janulaitienė Vida, Dainius Kęstutis, Januševičius Tomas, Pranevičius Eugenijus, Palionienė Irena, Žvikienė Zita, Kablys Paulius, Dambrauskas Kęstutis, Kvėglys Justinas, Nakutis Sigitas, Krikščiūnas Vytautas, Račkauskis Kazimieras, Luščikas Saulius, Budrikas Arvydas, Verdingas Gabrielius,
Susilaikė: 2
Lipnevičius Gediminas, Aleknienė Vilma,
Prieš: 0