Radviliškio rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


2019-06-27 tarybos posėdis   [2019-06-27]Už papildomą klausimą   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Čepononis Antanas, Dišlė Skaidra, Grabauskas Andrius, Ivanauskytė Eglė, Janulaitienė Vida, Pravilonis Jonas, Pauliukas Mindaugas, Pranevičius Eugenijus, Palionienė Irena, Kablys Paulius, Dambrauskas Kęstutis, Kvėglys Justinas, Nakutis Sigitas, Krikščiūnas Vytautas, Račkauskis Kazimieras, Luščikas Saulius, Lipnevičius Gediminas, Aleknienė Vilma, Budrikas Arvydas, Verdingas Gabrielius,
Susilaikė: 2
Baublys Jurgis , Žvikienė Zita,
Prieš: 0


Už pakeitimą   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Čepononis Antanas, Baublys Jurgis , Dišlė Skaidra, Grabauskas Andrius, Ivanauskytė Eglė, Janulaitienė Vida, Pravilonis Jonas, Pauliukas Mindaugas, Pranevičius Eugenijus, Palionienė Irena, Žvikienė Zita, Kablys Paulius, Dambrauskas Kęstutis, Kvėglys Justinas, Nakutis Sigitas, Krikščiūnas Vytautas, Račkauskis Kazimieras, Luščikas Saulius, Lipnevičius Gediminas, Aleknienė Vilma, Budrikas Arvydas, Verdingas Gabrielius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


Už darbovarkę su pakeitimu   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Čepononis Antanas, Baublys Jurgis , Dišlė Skaidra, Grabauskas Andrius, Ivanauskytė Eglė, Janulaitienė Vida, Pravilonis Jonas, Pauliukas Mindaugas, Palionienė Irena, Žvikienė Zita, Kablys Paulius, Dambrauskas Kęstutis, Kvėglys Justinas, Nakutis Sigitas, Krikščiūnas Vytautas, Račkauskis Kazimieras, Luščikas Saulius, Lipnevičius Gediminas, Aleknienė Vilma, Budrikas Arvydas, Verdingas Gabrielius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


Už nusišalinimą   Išsamiau


1.. 1. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto tikslinimo.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 17
Čepononis Antanas, Dišlė Skaidra, Janulaitienė Vida, Pravilonis Jonas, Pranevičius Eugenijus, Palionienė Irena, Kablys Paulius, Dambrauskas Kęstutis, Kvėglys Justinas, Nakutis Sigitas, Krikščiūnas Vytautas, Račkauskis Kazimieras, Luščikas Saulius, Lipnevičius Gediminas, Aleknienė Vilma, Budrikas Arvydas, Verdingas Gabrielius,
Susilaikė: 1
Baublys Jurgis ,
Prieš: 0


2.. 2. Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Čepononis Antanas, Baublys Jurgis , Dišlė Skaidra, Grabauskas Andrius, Ivanauskytė Eglė, Janulaitienė Vida, Pravilonis Jonas, Pranevičius Eugenijus, Palionienė Irena, Žvikienė Zita, Kablys Paulius, Dambrauskas Kęstutis, Kvėglys Justinas, Nakutis Sigitas, Krikščiūnas Vytautas, Račkauskis Kazimieras, Luščikas Saulius, Lipnevičius Gediminas, Aleknienė Vilma, Budrikas Arvydas, Verdingas Gabrielius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3.. 3. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-718 „Dėl Radvilišk   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 17
Čepononis Antanas, Dišlė Skaidra, Grabauskas Andrius, Ivanauskytė Eglė, Janulaitienė Vida, Pravilonis Jonas, Pauliukas Mindaugas, Pranevičius Eugenijus, Palionienė Irena, Žvikienė Zita, Kablys Paulius, Dambrauskas Kęstutis, Kvėglys Justinas, Nakutis Sigitas, Krikščiūnas Vytautas, Budrikas Arvydas, Verdingas Gabrielius,
Susilaikė: 1
Račkauskis Kazimieras,
Prieš: 3
Luščikas Saulius, Lipnevičius Gediminas, Aleknienė Vilma,


4.. 4. Dėl viešame aukcione parduodamo Radviliškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekil   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Čepononis Antanas, Dišlė Skaidra, Grabauskas Andrius, Ivanauskytė Eglė, Janulaitienė Vida, Pravilonis Jonas, Pauliukas Mindaugas, Pranevičius Eugenijus, Palionienė Irena, Žvikienė Zita, Kablys Paulius, Dambrauskas Kęstutis, Kvėglys Justinas, Nakutis Sigitas, Krikščiūnas Vytautas, Račkauskis Kazimieras, Luščikas Saulius, Budrikas Arvydas, Verdingas Gabrielius,
Susilaikė: 1
Baublys Jurgis ,
Prieš: 2
Lipnevičius Gediminas, Aleknienė Vilma,


5.. 5. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018-08-23 sprendimo Nr. T-943 „Dėl teikiamo projekto   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Čepononis Antanas, Baublys Jurgis , Dišlė Skaidra, Grabauskas Andrius, Ivanauskytė Eglė, Janulaitienė Vida, Pravilonis Jonas, Pauliukas Mindaugas, Pranevičius Eugenijus, Palionienė Irena, Žvikienė Zita, Kablys Paulius, Dambrauskas Kęstutis, Kvėglys Justinas, Nakutis Sigitas, Krikščiūnas Vytautas, Račkauskis Kazimieras, Luščikas Saulius, Lipnevičius Gediminas, Aleknienė Vilma, Budrikas Arvydas, Verdingas Gabrielius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6.. 6. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. T-70 „Dėl preky   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 11
Čepononis Antanas, Dišlė Skaidra, Grabauskas Andrius, Pauliukas Mindaugas, Pranevičius Eugenijus, Palionienė Irena, Kablys Paulius, Kvėglys Justinas, Nakutis Sigitas, Budrikas Arvydas, Verdingas Gabrielius,
Susilaikė: 6
Janulaitienė Vida, Pravilonis Jonas, Dambrauskas Kęstutis, Krikščiūnas Vytautas, Lipnevičius Gediminas, Aleknienė Vilma,
Prieš: 5
Baublys Jurgis , Ivanauskytė Eglė, Žvikienė Zita, Račkauskis Kazimieras, Luščikas Saulius,


7.. 7. Dėl įkainio už teikiamas paslaugas patvirtinimo.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Čepononis Antanas, Dišlė Skaidra, Grabauskas Andrius, Ivanauskytė Eglė, Janulaitienė Vida, Pravilonis Jonas, Pauliukas Mindaugas, Pranevičius Eugenijus, Palionienė Irena, Kablys Paulius, Dambrauskas Kęstutis, Kvėglys Justinas, Nakutis Sigitas, Krikščiūnas Vytautas, Račkauskis Kazimieras, Luščikas Saulius, Lipnevičius Gediminas, Aleknienė Vilma, Budrikas Arvydas, Verdingas Gabrielius,
Susilaikė: 1
Baublys Jurgis ,
Prieš: 1
Žvikienė Zita,


8.. 8. Dėl būsto nuomos sąlygų pakeitimo.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Čepononis Antanas, Dišlė Skaidra, Grabauskas Andrius, Ivanauskytė Eglė, Janulaitienė Vida, Pravilonis Jonas, Pauliukas Mindaugas, Pranevičius Eugenijus, Palionienė Irena, Žvikienė Zita, Kablys Paulius, Dambrauskas Kęstutis, Kvėglys Justinas, Nakutis Sigitas, Krikščiūnas Vytautas, Račkauskis Kazimieras, Luščikas Saulius, Lipnevičius Gediminas, Aleknienė Vilma, Budrikas Arvydas, Verdingas Gabrielius,
Susilaikė: 1
Baublys Jurgis ,
Prieš: 0


9.. 9. Dėl kaimo bendruomenių projektų finansavimo.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Čepononis Antanas, Baublys Jurgis , Dišlė Skaidra, Grabauskas Andrius, Ivanauskytė Eglė, Janulaitienė Vida, Pravilonis Jonas, Pauliukas Mindaugas, Pranevičius Eugenijus, Palionienė Irena, Žvikienė Zita, Dambrauskas Kęstutis, Kvėglys Justinas, Nakutis Sigitas, Krikščiūnas Vytautas, Račkauskis Kazimieras, Luščikas Saulius, Budrikas Arvydas, Verdingas Gabrielius,
Susilaikė: 2
Lipnevičius Gediminas, Aleknienė Vilma,
Prieš: 0


10.. 10. Dėl 2019–2020 mokslo metų pradžios ir trukmės Radviliškio rajono savivaldybės įstaigose pagal ne   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Čepononis Antanas, Baublys Jurgis , Dišlė Skaidra, Grabauskas Andrius, Ivanauskytė Eglė, Janulaitienė Vida, Pravilonis Jonas, Pauliukas Mindaugas, Pranevičius Eugenijus, Palionienė Irena, Žvikienė Zita, Kablys Paulius, Dambrauskas Kęstutis, Kvėglys Justinas, Nakutis Sigitas, Krikščiūnas Vytautas, Račkauskis Kazimieras, Luščikas Saulius, Lipnevičius Gediminas, Aleknienė Vilma, Budrikas Arvydas, Verdingas Gabrielius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11.. 11. Dėl mokymo lėšų, skirtų apmokėti už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzam   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Čepononis Antanas, Baublys Jurgis , Dišlė Skaidra, Grabauskas Andrius, Ivanauskytė Eglė, Janulaitienė Vida, Pravilonis Jonas, Pauliukas Mindaugas, Pranevičius Eugenijus, Palionienė Irena, Žvikienė Zita, Kablys Paulius, Dambrauskas Kęstutis, Kvėglys Justinas, Nakutis Sigitas, Krikščiūnas Vytautas, Račkauskis Kazimieras, Luščikas Saulius, Lipnevičius Gediminas, Aleknienė Vilma, Budrikas Arvydas, Verdingas Gabrielius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12.. 12. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-1081 „Dėl klasių   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Čepononis Antanas, Baublys Jurgis , Dišlė Skaidra, Grabauskas Andrius, Ivanauskytė Eglė, Janulaitienė Vida, Pravilonis Jonas, Pauliukas Mindaugas, Pranevičius Eugenijus, Palionienė Irena, Žvikienė Zita, Kablys Paulius, Dambrauskas Kęstutis, Kvėglys Justinas, Nakutis Sigitas, Krikščiūnas Vytautas, Račkauskis Kazimieras, Luščikas Saulius, Lipnevičius Gediminas, Aleknienė Vilma, Budrikas Arvydas, Verdingas Gabrielius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13.. 13. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. T-568 „Dėl Radvil   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Čepononis Antanas, Baublys Jurgis , Dišlė Skaidra, Grabauskas Andrius, Janulaitienė Vida, Pravilonis Jonas, Pauliukas Mindaugas, Pranevičius Eugenijus, Palionienė Irena, Žvikienė Zita, Kablys Paulius, Dambrauskas Kęstutis, Kvėglys Justinas, Nakutis Sigitas, Krikščiūnas Vytautas, Račkauskis Kazimieras, Luščikas Saulius, Lipnevičius Gediminas, Aleknienė Vilma, Budrikas Arvydas, Verdingas Gabrielius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14.. 14. Dėl Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos nuostatų patvirtinimo.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Čepononis Antanas, Baublys Jurgis , Dišlė Skaidra, Grabauskas Andrius, Ivanauskytė Eglė, Janulaitienė Vida, Pravilonis Jonas, Pauliukas Mindaugas, Pranevičius Eugenijus, Palionienė Irena, Žvikienė Zita, Kablys Paulius, Dambrauskas Kęstutis, Kvėglys Justinas, Nakutis Sigitas, Krikščiūnas Vytautas, Račkauskis Kazimieras, Luščikas Saulius, Lipnevičius Gediminas, Aleknienė Vilma, Budrikas Arvydas, Verdingas Gabrielius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15.. 15. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės (Lietuvos Respublika) ir Kahulio rajono (Moldovos Respublika   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Čepononis Antanas, Baublys Jurgis , Dišlė Skaidra, Grabauskas Andrius, Ivanauskytė Eglė, Janulaitienė Vida, Pravilonis Jonas, Pauliukas Mindaugas, Pranevičius Eugenijus, Palionienė Irena, Žvikienė Zita, Kablys Paulius, Dambrauskas Kęstutis, Kvėglys Justinas, Nakutis Sigitas, Krikščiūnas Vytautas, Račkauskis Kazimieras, Luščikas Saulius, Lipnevičius Gediminas, Aleknienė Vilma, Budrikas Arvydas, Verdingas Gabrielius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


16.. 16. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019-01-24 sprendimo Nr. T-1043 „Dėl šeimos tarybos   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Čepononis Antanas, Baublys Jurgis , Dišlė Skaidra, Grabauskas Andrius, Ivanauskytė Eglė, Janulaitienė Vida, Pravilonis Jonas, Pauliukas Mindaugas, Palionienė Irena, Žvikienė Zita, Kablys Paulius, Dambrauskas Kęstutis, Nakutis Sigitas, Krikščiūnas Vytautas, Račkauskis Kazimieras, Luščikas Saulius, Lipnevičius Gediminas, Aleknienė Vilma, Budrikas Arvydas, Verdingas Gabrielius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


Už administracijos pateiktą siūlymą   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 13
Čepononis Antanas, Baublys Jurgis , Dišlė Skaidra, Grabauskas Andrius, Pauliukas Mindaugas, Palionienė Irena, Žvikienė Zita, Kablys Paulius, Dambrauskas Kęstutis, Kvėglys Justinas, Nakutis Sigitas, Budrikas Arvydas, Verdingas Gabrielius,
Susilaikė: 1
Krikščiūnas Vytautas,
Prieš: 0


Už komiteto pateiktą pasiūlymą   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 6
Ivanauskytė Eglė, Janulaitienė Vida, Račkauskis Kazimieras, Luščikas Saulius, Lipnevičius Gediminas, Aleknienė Vilma,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


17.. 17. Dėl pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.   Išsamiau


18.. 18. Dėl leidimo rengti vėjo elektrinių išdėstymo Radviliškio rajono savivaldybės Grinkiškio, Pakalni   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 13
Čepononis Antanas, Dišlė Skaidra, Grabauskas Andrius, Pauliukas Mindaugas, Pranevičius Eugenijus, Palionienė Irena, Kablys Paulius, Dambrauskas Kęstutis, Kvėglys Justinas, Nakutis Sigitas, Krikščiūnas Vytautas, Budrikas Arvydas, Verdingas Gabrielius,
Susilaikė: 4
Janulaitienė Vida, Pravilonis Jonas, Lipnevičius Gediminas, Aleknienė Vilma,
Prieš: 1
Žvikienė Zita,


19.. 19. Dėl viešosios įstaigos „Šeduvos žydų memorialinis fondas“ įgyvendinamo projekto „Dingusio štetlo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Čepononis Antanas, Baublys Jurgis , Dišlė Skaidra, Grabauskas Andrius, Ivanauskytė Eglė, Janulaitienė Vida, Pravilonis Jonas, Pauliukas Mindaugas, Palionienė Irena, Žvikienė Zita, Kablys Paulius, Dambrauskas Kęstutis, Kvėglys Justinas, Nakutis Sigitas, Krikščiūnas Vytautas, Račkauskis Kazimieras, Luščikas Saulius, Lipnevičius Gediminas, Aleknienė Vilma, Budrikas Arvydas, Verdingas Gabrielius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


20.. 20. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 9 d. sprendimo Nr. T-838 „Dėl Radvili   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 16
Čepononis Antanas, Dišlė Skaidra, Grabauskas Andrius, Ivanauskytė Eglė, Janulaitienė Vida, Pravilonis Jonas, Pauliukas Mindaugas, Pranevičius Eugenijus, Palionienė Irena, Kablys Paulius, Dambrauskas Kęstutis, Kvėglys Justinas, Nakutis Sigitas, Krikščiūnas Vytautas, Budrikas Arvydas, Verdingas Gabrielius,
Susilaikė: 1
Račkauskis Kazimieras,
Prieš: 4
Baublys Jurgis , Žvikienė Zita, Lipnevičius Gediminas, Aleknienė Vilma,


21.. 21. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Čepononis Antanas, Baublys Jurgis , Dišlė Skaidra, Grabauskas Andrius, Ivanauskytė Eglė, Janulaitienė Vida, Pravilonis Jonas, Pauliukas Mindaugas, Pranevičius Eugenijus, Palionienė Irena, Žvikienė Zita, Dambrauskas Kęstutis, Kvėglys Justinas, Nakutis Sigitas, Krikščiūnas Vytautas, Račkauskis Kazimieras, Budrikas Arvydas, Verdingas Gabrielius,
Susilaikė: 2
Lipnevičius Gediminas, Aleknienė Vilma,
Prieš: 0


23.. 23. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuost   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Čepononis Antanas, Baublys Jurgis , Dišlė Skaidra, Grabauskas Andrius, Janulaitienė Vida, Pravilonis Jonas, Pauliukas Mindaugas, Pranevičius Eugenijus, Palionienė Irena, Žvikienė Zita, Kablys Paulius, Dambrauskas Kęstutis, Kvėglys Justinas, Nakutis Sigitas, Krikščiūnas Vytautas, Račkauskis Kazimieras, Budrikas Arvydas, Verdingas Gabrielius,
Susilaikė: 2
Lipnevičius Gediminas, Aleknienė Vilma,
Prieš: 0


24.. 24. Dėl Ernesto Mončausko atleidimo iš Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 14
Čepononis Antanas, Dišlė Skaidra, Grabauskas Andrius, Pravilonis Jonas, Pauliukas Mindaugas, Pranevičius Eugenijus, Palionienė Irena, Kablys Paulius, Dambrauskas Kęstutis, Kvėglys Justinas, Nakutis Sigitas, Krikščiūnas Vytautas, Budrikas Arvydas, Verdingas Gabrielius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


25.. 25. Dėl pilietės kreipimosi.   Išsamiau


.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Čepononis Antanas, Baublys Jurgis , Dišlė Skaidra, Grabauskas Andrius, Ivanauskytė Eglė, Janulaitienė Vida, Pravilonis Jonas, Pauliukas Mindaugas, Pranevičius Eugenijus, Palionienė Irena, Kablys Paulius, Dambrauskas Kęstutis, Kvėglys Justinas, Nakutis Sigitas, Krikščiūnas Vytautas, Račkauskis Kazimieras, Luščikas Saulius, Lipnevičius Gediminas, Aleknienė Vilma, Budrikas Arvydas, Verdingas Gabrielius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0